Договір публічної оферти

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Продавця (https://granit-prom.com/) , або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +380685005020

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності, названого в подальшому як «Продавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком товарів та послуг, розміщених на Сайті Продавця.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами оплати товару або послуг згідно цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Продавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Покупцю до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Покупець» — фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, що здійснює покупку виробів та послуг Продавця, розміщених на Сайті Продавця, дистанційним способом, шляхом інтернет-замовлення

2.2. Надалі по тексту Договору Покупець і Продавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є придбання Покупцем товарів та послуг Виконавця, а саме гранітних надмогильних споруджень, комплектуючих до них, послуг демонтажу, встановлення, доставки та зберігання, розміщених на Сайті, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Покупцем і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про покупки надмогильного спорудження.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Покупцем дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Покупець здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Продавця шляхом повної або часткової оплати свого замовлення. Ціна Виробів та Послуг залежить від моделі, розміру та комплектації виробу і буде повідомлена менеджером, після уточнення всіх деталей.

4.5. Здійснення Покупцем оплати, свідчить про те, що Покупець ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Покупець:

– у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

– приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

5.1. Послуги надаються Покупцю виключно на попередній платній основі шляхом оплати Покупцем замовленого товару та/або послуги.

5.2. При покупці надмогильного спорудження Покупець оплачує аванс у розмірі не менше 10% від загальної суми замовлення в готівковій або безготівковій формі на вибір. Повний розрахунок повинен бути проведений не пізніше дати доставки замовлення або при отриманні товару.

5.3. У разі дострокового розірвання договору за ініціативою Покупця авансовий платіж поверненню не підлягає.Права та обов’язки Продавця

6. Гарантійний строк

6.1. Продавець встановлює гарантійний строк експлуатації виробу протягом 30 років після передачі товару, під час якого у разі виникнення пошкоджень або дефекту виробу бере на себе зобов’язання здійснення безкоштовного ремонту або заміни виробу у відповідності до чинного законодовства.

6.2. Продавець не несе відповідальність за невідповіднісь, пошкодження чи дефекти виробу, якщо воно сталося не з його вини.

6.3. Продавець звільняється від відповідальності, якщо пошкодження чи несправність виробу, виникла внаслідок неправильної експлуатації, навмисних дій Клієнта або третіх осіб, стихійних лих стихійні та кліматичні пошкодження, тощо.7. Відповідальність сторін

7.1. Продавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та чинному законодавстві України.

7.2. Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Покупеця. У випадку якщо Покупець не вказав, або невірно вказав персональні дані, Продавець не відповідає за збитки Покупеця, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, організації відпрацювань занять та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Покупеця.

7.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

7.5. У випадку порушення Покупцем умов цього Договору Продавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

8. Зміни і розірвання Договору

8.1. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Продавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.2. При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Покупцем, Продавець повідомляє про них Покупеця, шляхом публікації їх на Сайті Продавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

8.3. Договір може бути розірвано на підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

9. Вирішення спорів

9.1. Всі спори та розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

9.2. Якщо спір між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням спору в суд за місцем знаходження Продавця.

10. Вартість, порядок і способи оплати товару

10.1. Повна вартість товару вказується на сторінках інтернет-магазину Продавця.

10.2. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон’юнктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині.

Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

10.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати);

2) За схемою “10/90” – при оформленні замовлення сплачується завдаток у розмірі 10% від загальної вартості замовлення, 90% при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України чи на території іншої країни, відповідно до місця здійснення доставки Товару;

3) Кредитною карткою наступного типу:

Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.11. Умови доставки і повернення замовлення

11.1. Відвантаження товару Покупцю відбувається після надходження від Покупця 100% оплати по виставленому рахунку.

11.2. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або одержує її особисто.

11.3. Доставка товару виконується:

1) Транспортною компанією (перевізником) за рахунок Покупця.

2) Безкоштовно продавцем, якщо адреса доставки знаходиться на території Рівненської або Волинської області.

11.4. Вартість доставки по Україні та за кордон в Інтернет-магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника).

11.5. Обов’язок Продавця передати товар Покупцю вважається виконаним в момент отримання Покупцем відправлення, як цей момент визначається відповідно до діючих правил поштового зв’язку.

11.6. Фактом приймання замовлення Покупцем є оплата товару і підпис Покупця на супровідному документі. Покупець зобов’язаний у присутності кур’єра або поштового працівника виконати прийняття замовлення за кількістю, якості, асортименту та комплектності. Після приймання замовлення претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.

11.7. При невмотивованій відмові Покупця від замовлення або його частини в момент доставки, Покупцем оплачуються витрати Інтернет-магазину на доставку і повернення замовлення. Покупець не зобов’язаний компенсувати витрати Інтернет-магазину, пов’язані з доставкою замовлення, в разі якщо товар має неналежну якість, асортимент або комплектність.

11.8. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

11.9. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

11.10. Після факту перевірки та отримання Покупцем замовлення, претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.

11.11. Замовлення поверненню не підлягає.12. Інші положення

12.1. Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

12.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

12.3. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Покупецьа та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

Ми вам передзвонимо

щоб узгодити деталі замовлення

    Надсилаючи дані ви погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності

    Залиште заявку
    І наш менеджер допоможе підібрати оптимальний варіант

      Надсилаючи дані ви погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності